3D laserscannen is een meettechniek waarbij razendsnel een bestaande situatie volledig 3D in beeld wordt gebracht: ‘as built’. De scanner genereert een pointcloud, waaruit de benodigde gegevens kunnen worden gehaald. Tevens kan deze pointcloud in engineering software worden geladen om te kunnen engineeren vanuit een op millimeters nauwkeurig model.

Onze expertise ligt in het 3D scannen binnen de scheeps- en jachbouw. Dit is aanvullend op onze engineering expertise in deze sector. Belangrijk bij het scannen is dat er kennis en ervaring in de scheeps- en jachtbouw aanwezig is, tijdens de scan wordt ook vaak een survey uitgevoerd om alle informatie te verzamelen die benodigd is voor de engineering.

Binnen de scheeps- en jachbouw wordt 3D laserscannen met name ingezet bij;

  • Retrofit projecten
  • Onderhoud projecten
  • Conversie projecten
  • Nieuwbouw projecten