• darkblurbg

Referenties

De werkzaamheden waar Bronsolution voor ingehuurd wordt gaat vaak tot de kern van het bedrijf en is dus vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Daarnaast onderteken ik vaak een NDA (Non Disclosure Agreement) voor aanvang van de werkzaamheden.     Hieronder ziet u een overzicht van de functies waarin ik werkzaam ben geweest en waar ik mij voornamelijk mee bezig hield. In een geheel vrijblijvend persoonlijk gesprek licht ik e.e.a. graag toe.

Directie (Technische Directeur)

 • Opstarten van bedrijven (vanaf scratch begonnen)
 • Visie / Strategie /Beleid
 • Ondernemingsplannen / Marketingplannen / Productieplannen
 • Opstellen exploitatie en financieringsbegrotingen en investeringsplannen
 • Calculaties en offertes opstellen
 • Inkoop en verkoop
 • Bedrijfsorganisatie en bedrijfsautomatisering
 • Leiding geven aan engineering, productie, installatie en service
 • Projectplanning en organisatieplanning
 • Project en bedrijfsefficiency

Manager Projecten

 • Verantwoordelijk voor projectresultaten van engineering, productie, inkoop en montage
 • Aansturen van project managers, project coördinatoren en werkvoorbereiders
 • Structuren, uniformiteit en verbeterde projectbeheersing realiseren
 • Continue bewaken van de planning, budget, geldstromen, kwaliteit, levertijd van de projecten
 • Lean management introduceren en uitrollen
 • Lid van het Management team en commercieel team
 • Visie / Strategie / Beleid
 • Optimalisatie van bedrijfsprocessen

Adviseur bedrijfsontwikkeling (voor 13 productiebedrijven)

 • Klankbord voor directie
 • Bedrijfsoptimalisatie projecten (o.a. op gebied van financieel, logistiek, productie, organisatie).
 • Visie / Strategie / Beleid

Project Manager

 • Verantwoordelijk voor de projectresultaten van engineering, productie, inkoop en montage.
 • Aansturen van groepsleiders, engineers, voormannen, meewerkende voormannen en werkvoorbereiders.
 • Continue bewaken van de planning, budget, geldstromen, kwaliteit, levertijd.
 • Relatiemanager 
 • Optimalisatie van project processen

Fabricage- productie technoloog

 • Het analyseren van bestaande productieprocessen.
 • Het optimaliseren van bestaande productieprocessen.
 • Het in bedrijf stellen van nieuwe productieapparatuur.
 • Het beïnvloeden van het productontwerp met betrekking tot productieprocessen, mechaniseerbaarheid c.q. automatiseerbaarheid, produceerbaarheid en kwaliteit.
 • Het opstellen en modificeren van werkvoorschriften, procesbeschrijvingen en validatie rapporten.

Project engineer

 • Engineering 
 • Optimalisatie van processen
 • Uitbesteden van werkzaamheden